Website Builder fto websitetemplates.org Website Design

Wspieramy

Przyjaciel Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach (Warszewice 2009)

Przyjaciel Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach (Warszewice 2009)

Dyplom uznania za życzliwość i udzieloną pomoc w ogranizacji X Memoriału im. Adama Filemonowicza w Hokeju na trawie (Łubianka 2007)

Dyplom uznania za życzliwość i udzieloną pomoc w ogranizacji X Memoriału im. Adama Filemonowicza w Hokeju na trawie (Łubianka 2007)

Podziękowanie za pomoc finansową w organizacji XIII Biegu Niepodległości (Łubianka 2009)

Podziękowanie za pomoc finansową w organizacji XIII Biegu Niepodległości (Łubianka 2009)